Adresse: SIOC DA, Boks 806, N-5404 Stord, Norway Telefaks nr. til kontoret  Birger's mobil Telefon nr. til kontoret Klikk her for hovedsiden - skoleoversikten. Klikk her for å sende oss en epost :)
Hvordan finansiere språkkurs?
....det kan bli en lang og til tider svært tidkrevende prosess med Lånekassen.

Forberedende tilretteleggingssemester

Det kan gis støtte til opplæring i språk og samfunnsfag for ett semester i et ikke-engelskspråklig land utenfor Norden, for søker som planlegger en utdanning i dette landet. Språkstudier ved universitet som har et slikt opplegg vil normalt bli godkjent. Også private språkskoler kan bli godkjent dersom språkstudiene leder frem mot en offentlig godkjent eksamen. Vi samarbeider med mange skoler i Spania, Italia og Tyskland som har kursopplegg som kan kvalifisere for støtte. Det forutsettes at det er et fulltidskurs med minimum 15 leksjoner pr. uke og at det varer i minimum 12 uker.

Tekst av ANSA 2008

http://www.ansa.no/finansiering


Ansa info. for språkkurs i utlandet

Instituto Cervantes: http://eee.cervantes.es/en/index.asp


Støtte til språkkurs i Frankrike


Språkkurs i Frankrike kan enten tas ved et universitet eller ved en privat språkskole. Kursene kan vare i alt fra en uke til et helt år. Det finnes flere muligheter for støtte til franskundervisning fra Lånekassen:

1.Språkstipend fra Lånekassen
Du har mulighet til å velge språkkurs ved enten ett universitet eller en språkskole. Du vil få språkstipend på kr 15 270 kr fra Lånekassen til å ta språkkurs om du allerede er tatt opp i en utdanning på fransk som gir rett til støtte. Kurset må vare i minst fire uker, med minimum 15 timers undervisning per uke (20 leksjoner). Språkkurset må tas forut for hovedutdanningen, men inntil to uker av kurset kan gå parallelt med hovedutdanningen. Begynner du ikke å studere innen ett år etter at kurset er ferdig blir stipendet gjort om til lån. Utvekslingsstudenter vil også kunne få støtte til språkkurs.

2.Tilretteleggingssemester
Du kan også søke om støtte til tilretteleggingssemester. Inntill ett semester med språkkurs ved et fransk universitet, ved språksenter tilhørende L'Alliance française eller eksamenssentra godkjent av CIEP og dermed Lånekassen 2012 Liste iht Lånekassen. Tar du kurs utenom universitet må det lede fram mot DELF eller DALF. Opplæringen må være på fulltid, med minimum 15 undervisningstimer per uke, og vare i minst tre måneder. Dersom søkeren ikke begynner på en utdanning innen ett år etter fullført språkopplæring, blir ikke lån gjort om til utdanningsstipend. Utvekslingsstudenter vil ikke kunne få denne typen støtte.

Støtte for Italienskkurs

Det du kan se etter for å vurdere kvaltieten på ulike tilbud, er om kurset leder til språkprøvene CELI eller CILS. Dersom du trenger støtte fra Lånekassen, er det krav om at kurset leder til en av disse eksamene.

Slik får du råd til å ta språkkurs i Latin-Amerika

Lånekassen kan gi støtte til språkopplæring i inntil et semester semester i Latin-Amerika. Dette forutsetter at du velger språkkurs ved et universitet i minst 3 mnd og med 15 undervisningstimer per uke. Les mer om støtten i linken om Lånekassen til høyre. Du kan også søke om et språkstipend hvis du har kommet inn på en utdanning i et latinamerikansk land og har tatt et språkkurs med en varighet på minst 4 uker ved en språkskole eller universitet.

Språkkurs i Spania

Språkkurs i spansk har blir stadig mer populært blant nordmenn. Du har en rekke kurs å velge mellom.

Kurs som tilbys ved språkskoler godkjent av Instituto Cervantes er ofte mest tilgjengelige. Du har mange kurs å velge mellom, fleksibel oppstartstid (du kan som regel starte hver mandag) og skolene tilbyr tilleggstjenester som kost og losji, henting på flyplass, utflukter og fritidsaktiviteter. Du kan gå på kurs i alt fra en uke til et år.

Kurs om tilbys ved universitetene er som regel forbeholdt utvekslingsstudenter, men du kan som regel få plass dersom det er ledig kapasitet. Kursene koster som regel det samme ved universitetene som ved språkskolene. Det er ikke vanlig at universitetene tilbyr de samme tilleggstjenestene som språkskolene.

Språkkurset bør lede til språkprøven D.E.L.E. (Diplomas de Español como Lengua Extranjera). DELE kan tas på tre nivåer, nybegynner, viderekommende og avansert. Består du prøven på det mest avanserte nivået, bør du være godt rustet til å ta utdanning på et spansk universitetet.

Slik får du råd til å ta språkkurs i Spania
Lånekassen gir to typer støtte til språkkurs i Spania. Den ene som gir støtte for et helt semester, forutsetter at du velger et kurs ved et universitet eller ved en skole godkjent av Instituto Cervantes. Den andre støtten er et språkstipend som du får når du har kommet inn på en utdanning i studielandet og etter at du har tatt et 4 ukers kurs som du har lagt ut for selv.

Språkkurs i Tyskland

I Tyskland kan du ta språkkurs ved språkskoler eller ved universiteter og høyskoler. Språkkursene til Goethe-Institut i Oslo og Tyskland er de vanligste å ta, men det finnes en rekke andre og billigere alternativer..

Her kan du finne et Goethe-Institut i Tyskland.

Hvis du vil ta et språkkurs ved det universitetet du skal begynne på, finner du informasjon om språkkurs på universitetets hjemmesider, som regel under Sprachenzentrum. Som regel må du være immatrikulert ved universitetet for å kunne følge språkkurs.

Skolepenger på språkkurs i Tyskland varierer avhengig av lengde og opplegg, og du kan som regel begynne hver måned.

Slik får du råd til å ta språkkurs i Tyskland: Lånekassen gir støtte til kortere og lengre språkkurs i Tyskland.

SPANIA : SIOC Språkskoler som er godkjendt av Instituto Cervantes og som kan støttes av Lånekassen i Norge og CSN i Sverige

Enforex: Barcelona, Madrid, Marbella, Salamanca og Valencia
don Quijote: Granada, Salamanca,Tenerife og Valencia
IH International House: Barcelona, Madrid
ISLA: Salamanca
Eurocentres: Barcelona (BCN Languages) og Valencia
Malaca Instituto: Malaga
EUREKA: Madrid
Colegio Maravillas: Benalmádena
Colegio Delibes: Salamanca

Klikk her for LSI Brighton Språkskolen Klikk her for LSI London Språkskolen Klikk her for LSI Cambridge Språkskolen Returnere til SIOC hovedsiden
 
SIOC Study In anOther Country AS
Postadresse:
Pb 1850 Nordnes
Strandgaten 96, 2.etg
NO 5817 Bergen, Norge/ Norway

Epost: info@sioc.no - Webside: www.sioc.no
Kontakt personer: Birger Reinhardt Larsen og Morten A. Larsen