Internasjonale Språkskoler og Språkkurs
Hovedside
- Generell info - Kursoversikt - Priser - Bosted - Påmelding

Beskrivelse av hva CEELE er for noe...

Hva er CEELE?

CEELE er et kvalitetssikringsings-sertifikat for undervisning i spansk som et fremmed språk for utlendinger (Certificado de Calidad en la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera), som utstedes av Det Spanske Departementet ved Universitetet i Alcalá de Henares og Forbundet for Spanske Økonomiske Ressurser.

Hvorfor ble CEELE opprettet?

Det var ingen kvalitetskontroll i Spania som garanterte en kvalitetssikret undervisning, slik det er i mange andre land. CEELE sertifikatet forsikrer at visse internasjonalt godkjendte kvalitetskriteria blir tilfredstillt.

Hvordan blir en skole CEELE godkjendt?
Skolene som søker om denne godkjennelsen blir underordnet en inspeksjon som evaluerer 11 forskjellige sider ved Spansk Undervisningen som et fremmedspråk.
Denne inspeksjonen utføres med 2 års mellomrom.
Hvilke fordeler har man av CEELE?

Studenter, lærere og yrkesprofesjonelle som velger en skole som er CEELE godkjendt for spanskkurs i Spania, har en garanti for at skolen de har valgt har gjennomført og bestått en uavhengig, objektiv og profesjonell inspeksjon.
Malaga Si og Enforex skolen har bestått denne kvalitetssikrings inspeksjonen med gode karakterer.

Evaluerings kriteria
 • Akademiske aktiviteter: Studieplan for de forskjellige studienivå
 • Ekstra studieaktiviteter
 • Innstallasjoner (klasserom, lærerrom, studierom, bibliotek).
 • Utstyr (Audio, video, språklaboratorium, PC'er).
 • Lærere: Kvalifiserte lærere med universitets eksamen og erfaring
 • Lærer - Student forhold/antall.
 • Kvalitetsinstruks: små klasser, individuell oppmerksomhet, periodevis evaluering av studentenes kunnskaper
 • Kvalitets material-instruks: Bruk av kommersiellt undervisnings-materiell, sammen med skolens eget materiell, og bruk av det i undervisningen.
 • Internsystem for evaluering av lærerene
 • Resultater ved eksterne eksamener, slik som DELE eksamener (Diploma de Español como Lengua Extranjera), kommersielle spansk eksamener og andre Universitets-eksamener.
 • Markedsføring

 
SIOC DA, Boks 806, N-5404 Stord, Norway
Telefon: +47 53 41 15 75, Telefaks: +47 53 41 78 66, Mobil: +47 975 63 700
---Email: info@sioc.no
Webside: www.sioc.no
Kontakt personer: Birger Reinhardt Larsen og Morten Are Larsen