Birgers mobil telefon Faks nr. til Bergen kontoret. SIOC Study In anOther Country - Hovedside Send epost til SIOC Telefon nr. til Bergen kontoret.
Hovedside - Hampstead skolen - Engelskkurs - Innkvartering - Aktiviteter - Prisliste - Pris kalkulator - Påmelding -
English version
MI - Innkvartering Adresse: SIOC DA, Boks 806, N-5404 Stord, Norway Telefaks nr. til kontoret  Birger's mobil Telefon nr. til kontoret Åpner en sikker side (https) Påmeldingskjema til skolen Se hvor Malaca Instituto skolen er i Malaga MI - Kurspris kalkulator 2005 Spanskkurs prisliste 2005 MI - Innkvartering Skoleaktiviteter og sport - Golf - Tennis - Aerobics Generell skoleinfo Klikk her for hovedsiden - skoleoversikten. Klikk her for hovedsiden - skoleoversikten. Klikk her for å sende oss en epost :)
 
Klikk her for å returnere til Hampstead School of English fremsiden. Engelsk 15 Ettermiddag

Ettermiddags undervisingen er fokusert på å forbedre alle aspekt av din engelsk, og de er delt inn i 3 språkdeler:

  • Lese og skrive
  • Snakke og lytte
  • Grammatikk

Du vil kunne ha forskjellige lærere for hver språkdel.
Første skoledag:
Du gjennomfører en muntlig og skriftlig språktest med grammatikk, som evalueres og du plasseres så i rett klasse med ditt språknivå.


Det er i gjennomsnitt 20 engelskklasser på skolen, så dersom du gjør stor fremgang utover den klassen du går i, har du mulighet til å bytte til et høyere nivå. Kurset består av 3 leksjoner og 1 times hjemmelekse hver dag fra mandag t.o.m. fredag.

Det ukentlige studieprogrammet følger en kursplan som sikrer en jevn fremdrift, og læreren vil gjøre nødvendige justeringer i ukeprogrammet etter klassens behov og ønsker.

I hver leksjon vil dere fokusere på kunnskapene som er nevnt ovenfor, og dine lærere vil også legge til språkdeler som du trenger, som f.eks uttale.
En typisk uke vil dere jobbe med alle språkdelene, og den siste leksjonen på fredag er reservert for å samling og repetisjon. Avhengig av felles klassebehov

Avhengig av felles behov for hver klasse velger også læreren hvilke språkkunnskaper en skal konsentrere seg om, og han/ hun streber etter å forbedre så mangen deler asv språket på enhver uke.

Engelsk 15 Ettermiddag
 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
 
Lese og skrive
Lese og skrive
Lese og skrive
Lese og skrive
 
Lese og skrive
PAUSE (10 min)
Snakke og lytte
Snakke og lytte
Snakke og lytte
Snakke og lytte
PAUSE (10 min)
Snakke og lytte
PAUSE (10 min)
Grammatikk
Grammatikk
Grammatikk
Grammatikk
PAUSE (10 min)
Grammatikk
    
    
 
SIOC Study In anOther Country AS
Postadresse: Postboks 1850 Nordnes, NO 5817 Bergen
Besøksadresse: Strandgaten 96, 2 etg. Bergen

Telefon: +47 55 32 81 02, Telefaks: +47 55 32 81 03 , Mobil: +47 975 63 700
Epost: info@sioc.no
Websider: www.sioc.no - www.language-studies.com
Kontakt personer: Birger Reinhardt Larsen og Morten A. Larsen