Skolebrosjyre 2008.  Hampstead School of English. PDF fil 3.5 Mb Prisliste 2008.  Hampstead School of English. PDF fil 0.3 Mb  
 
Klikk her for å returnere til Hampstead School of English fremsiden. Engelsk 25 eller 30 inkludert IELTS

Dette kurset har 15 timer i uken med Engelsk 15 morgen kurset, og 10 timer i uken med IELTS eksamens forberedende engelskkurs.

Morgenundervisingen er konsentrert rundt det å forbedre alle aspekt av din engelsk, og det er er 12 språknivå med mange klasser på hvert nivå. Du blir plassert i rett klasse etter en muntlig og skriftlig språktest. Det er i snitt 20 engelskklasser på skolen, og dersom du gjør stor fremgang utover klassenivået du går i, har du mulighet til å bytte til et høyere nivå.

Kurset består av 3 leksjoner og 1 times hjemmelekse hver dag fra mandag t.o.m. fredag.

Det ukentlige studieprogrammet følger en kursplan som sikrer en jevn fremdrift, og læreren vil gjøre nødvendige justeringer i ukeprogrammet etter klassens behov og ønsker.

I en typisk uke vil du arbeide med å utvikle og forbedre aktiv bruk av grammatikk med kursboken som studiegrunnlag.

Det vil også bli ordforråds oppbygings arbeid, hvor læreren introduserer et tema som danner grunnlaget for oppgavene.
Du utvider ordforrådet ditt i flere emner på en strukturert måte.

Avhengig av felles behov for hver klasse velger også læreren hvilke språkkunnskaper en skal konsentrere seg om, og han/ hun streber etter å forbedre så mangen deler asv språket på enhver uke.

Du vil bruke tid på oppbygging av ordforråd, spesifikke lese og lytte kunnskaper, samt å skrive.
Omfattende skrive oppgaver blir gitt i hjemmelekser.

IELTS (International English Language Testing System) eksamen er designet for studenter som ønsker å studere ved et Engelsk universitet eller College.

Undervisningen forbereder deg til eksamen, samt generell trening i studieteknikk. Kurset er spesielt anbefalt dersom din grammatiske nøyaktighet og ordforråd trenger forbedring, siden IELTS fokuserer på kunnskap heller enn struktur. Klassen kombinerer innspill og praktiske tester for å øve på hver språkkunskap.

Du velger mellom Akademisk Modul og Generell Trenings Modul, begge består av oppgaver i Lesing, Skriving, Snakking og Lytting. I hver oppgave blir du testet i dine kunnskaper som du trenger for videre studie ved et Engelsk språkmiljø.

Det er ingen bestått eller stryk karakter i IELTS, og du blir gitt karakter for hver oppgave, samt en samlet gjennomsnitt poengsum. Hver oppgave har en maks. top score på 9.0.

De fleste universitet i Storbritania krever et testresultat mellom 5.5 og 7.5, men studentene bes konsultere universitetene direkte for eksakte kurs krav.

IELTS

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk

Generell
Engelsk

PAUSE (10 min)
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
PAUSE (10 min)
Generell
Engelsk
LUNSJ
LUNSJ
IELTS
IELTS
IELTS
IELTS
IELTS
PAUSE (10 min)
IELTS
IELTS
IELTS
IELTS
PAUSE (10 min)
IELTS
 
SIOC Study In anOther Country AS , Boks 806, N-5404 Stord, Norge
Besøksadresse: Strandgaten 96, 2.etg. Bergen
Telefon: +47 55 32 81 02, Telefaks: +47 55 32 81 03 , Mobil: +47 975 63 700
Epost: info@sioc.no
Websider: www.sioc.no - www.language-studies.com
Kontakt personer: Birger Reinhardt Larsen og Morten Are Larsen