Skolebrosjyre 2008.  Hampstead School of English. PDF fil 3.5 Mb Prisliste 2008.  Hampstead School of English. PDF fil 0.3 Mb  
 
Klikk her for å returnere til Hampstead School of English fremsiden. Engelsk 25 eller 30 inkludert TOEFL

Dette kurset har 15 timer i uken med Engelsk 15 morgen kurset, og 10 timer i uken med TOEFL eksamens forberedende engelskkurs.

Morgenundervisingen er konsentrert rundt det å forbedre alle aspekt av din engelsk, og det er er 12 språknivå med mange klasser på hvert nivå. Du blir plassert i rett klasse etter en muntlig og skriftlig språktest. Det er i snitt 20 engelskklasser på skolen, og dersom du gjør stor fremgang utover klassenivået du går i, har du mulighet til å bytte til et høyere nivå.

Kurset består av 3 leksjoner og 1 times hjemmelekse hver dag fra mandag t.o.m. fredag.

Det ukentlige studieprogrammet følger en kursplan som sikrer en jevn fremdrift, og læreren vil gjøre nødvendige justeringer i ukeprogrammet etter klassens behov og ønsker.

I en typisk uke vil du arbeide med å utvikle og forbedre aktiv bruk av grammatikk med kursboken som studiegrunnlag.

Det vil også bli ordforråds oppbygings arbeid, hvor læreren introduserer et tema som danner grunnlaget for oppgavene.
Du utvider ordforrådet ditt i flere emner på en strukturert måte.

Avhengig av felles behov for hver klasse velger også læreren hvilke språkkunnskaper en skal konsentrere seg om, og han/ hun streber etter å forbedre så mangen deler asv språket på enhver uke.

Du vil bruke tid på oppbygging av ordforråd, spesifikke lese og lytte kunnskaper, samt å skrive.
Omfattende skrive oppgaver blir gitt i hjemmelekser.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) er en språktest for studenter som ønsker å søke opptak til et amerikansk universitet eller college. Et aksebtabelt TOEFL testresultat avhenger av hver læreinstitusjon sine krav. Testresultatene som oppnås ved TOEFL er gyldige i en 2 års periode, og sendes fra TOEFL testsenteret ca. en måned etter testen ble tatt.

TOEFL undervisningen er vanligvis i små klasser, slik at lærerene har mulighet til å gi en individuell oppfølging for en grundig forberedelse til eksamen. Undervisningen konsentrerer seg om øvelse tester og TOEFL eksamens teknikker, typen av eksamens spørsmål og situasjoner en kommer opp i på eksamen. Det å skille mellom små nyanser i mening og betydning i språket er en viktig del av kurset.

TOEFL

 
Mandag
Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
 
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk

Generell
Engelsk

PAUSE (10 min)
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
BPAUSE (15 min)
Generell
Engelsk
LUNSJ
LUNSJ
TOEFL TOEFL TOEFL TOEFL
TOEFL
PAUSE (10 min)
TOEFL TOEFL TOEFL TOEFL
BPAUSE (10 min)
TOEFL
 
 
SIOC Study In anOther Country AS, Boks 806, N-5404 Stord, Norge
Besøksadresse: Strandgaten 96, 2.etg. Bergen
Telefon: +47 55 32 81 02, Telefaks: +47 55 32 81 03 , Mobil: +47 975 63 700
Epost: info@sioc.no
Websider: www.sioc.no - www.language-studies.com
Kontakt personer: Birger Reinhardt Larsen og Morten Are Larsen