Skolebrosjyre 2008.  Hampstead School of English. PDF fil 3.5 Mb Prisliste 2008.  Hampstead School of English. PDF fil 0.3 Mb  
 
Klikk her for å returnere til Hampstead School of English fremsiden. Engelsk 25 eller 30 inkl. forretningsengelsk (Business english)

Dette kurset har 15 timer pr uke med Engelsk 15 morgen kurs og 10 timer pr uke med forretningsengelsk.

Morgenundervisingen er konsentrert rundt det å forbedre alle aspekt av din engelsk, og det er er 12 språknivå med mange klasser på hvert nivå. Du blir plassert i rett klasse etter en muntlig og skriftlig språktest. Det er i snitt 20 engelskklasser på skolen, og dersom du gjør stor fremgang utover klassenivået du går i, har du mulighet til å bytte til et høyere nivå.

Kurset består av 3 leksjoner og 1 times hjemmelekse hver dag fra mandag t.o.m. fredag.

Det ukentlige studieprogrammet følger en kursplan som sikrer en jevn fremdrift, og læreren vil gjøre nødvendige justeringer i ukeprogrammet etter klassens behov og ønsker.

I en typisk uke vil du arbeide med å utvikle og forbedre aktiv bruk av grammatikk med kursboken som studiegrunnlag.

Det vil også bli ordforråds oppbygings arbeid, hvor læreren introduserer et tema som danner grunnlaget for oppgavene.
Du utvider ordforrådet ditt i flere emner på en strukturert måte.

Avhengig av felles behov for hver klasse velger også læreren hvilke språkkunnskaper en skal konsentrere seg om, og han/ hun streber etter å forbedre så mangen deler asv språket på enhver uke.

Du vil bruke tid på oppbygging av ordforråd, spesifikke lese og lytte kunnskaper, samt å skrive.
Omfattende skrive oppgaver blir gitt i hjemmelekser.

Forretningsengelskkurset er laget for studenter på mellomnivå og høyere, som trenger å bruke engelsk i forretnings,- eller kommersielle situasjoner. Kurset utvikler dine evner i å fungere effektivt i et kontormiljø hvor engelsk brukes som det internasjonale kommunikasjonsspråket.

Du lærer terminologi som ofte brukes i finans og den økonomomiske verden, og du vil lære å takle grunnleggende forretningspraksis innen korrespodanse, bruk av engelsk i møter og presentasjoner, forhandlinger, telefonbruk og tolking av finansielle dokument. Kurset skal underbygge og utvide din praktiske erfaring, ved bruk av autentisk materiell med oppgave basert problemløsning og rollespill i typiske situasjoner.

Forretnings engelsk

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk

Generell
Engelsk

PAUSE (15 min.)
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
PAUSE (15 min.)
Generell
Engelsk
LUNSJ
LUNSJ
Forretnings
engelsk
Forretnings
engelsk
Forretnings
engelsk
Forretnings
engelsk
Forretnings
engelsk
PAUSE (10 min.)
Forretnings
engelsk
Forretnings
engelsk
Forretnings
engelsk
Forretnings
engelsk
PAUSE (10 min.)
Forretnings
engelsk
 
SIOC Study In anOther Country AS , Boks 806, N-5404 Stord, Norge
Besøksadresse: Strandgaten 96, 2.etg. Bergen
Telefon: +47 55 32 81 02, Telefaks: +47 55 32 81 03 , Mobil: +47 975 63 700
Epost: info@sioc.no
Websider: www.sioc.no - www.language-studies.com
Kontakt personer: Birger Reinhardt Larsen og Morten Are Larsen