Skolebrosjyre 2008.  Hampstead School of English. PDF fil 3.5 Mb Prisliste 2008.  Hampstead School of English. PDF fil 0.3 Mb  
 
Klikk her for å returnere til Hampstead School of English fremsiden. Engelsk 30

Dette engelskkurset har 30 timer i uken, og er det mest intensive kurset skolen tilbyr.

Kurset er en kombinasjon av Morgen og Ettermiddagskursene som følger:

Morgen undervisningen
Morgenundervisingen er konsentrert rundt det å forbedre alle aspekt av din engelsk, og det er er 12 språknivå med mange klasser på hvert nivå. Du blir plassert i rett klasse etter en muntlig og skriftlig språktest. Det er i snitt 20 engelskklasser på skolen, og dersom du gjør stor fremgang utover klassenivået du går i, har du mulighet til å bytte til et høyere nivå. Kurset består av 3 leksjoner og 1 times hjemmelekse hver dag fra mandag t.o.m. fredag.

Det ukentlige studieprogrammet følger en kursplan som sikrer en jevn fremdrift, og læreren vil gjøre nødvendige justeringer i ukeprogrammet etter klassens behov og ønsker.

I en typisk uke vil du arbeide med å utvikle og forbedre aktiv bruk av grammatikk med kursboken som studiegrunnlag.

Det vil også bli ordforråds oppbygings arbeid, hvor læreren introduserer et tema som danner grunnlaget for oppgavene.
Du utvider ordforrådet ditt i flere emner på en strukturert måte.

Avhengig av felles behov for hver klasse velger også læreren hvilke språkkunnskaper en skal konsentrere seg om, og han/ hun streber etter å forbedre så mangen deler asv språket på enhver uke.

Du vil bruke tid på oppbygging av ordforråd, spesifikke lese og lytte kunnskaper, samt å skrive.
Omfattende skrive oppgaver blir gitt i hjemmelekser.


Ettermiddags underfvisningen

Ettermiddags undervisingen er fokusert på å forbedre alle aspekt av din engelsk, og de er delt inn i 3 språkdeler:

  • Lese og skrive
  • Snakke og lytte
  • Grammatikk

Du vil kunne ha forskjellige lærere for hver språkdel.
Første skoledag: Du gjennomfører en muntlig og skriftlig språktest med grammatikk, som evalueres og du plasseres så i rett klasse med ditt språknivå.

Det er i snitt 20 engelskklasser på skolen, så dersom du gjør stor fremgang utover den klassen du går i, har du mulighet til å bytte til et høyere nivå. Kurset består av 3 leksjoner og 1 times hjemmelekse hver dag fra mandag t.o.m. fredag.

Det ukentlige studieprogrammet følger en kursplan som sikrer en jevn fremdrift, og læreren vil gjøre nødvendige justeringer i ukeprogrammet etter klassens behov og ønsker.

I hver leksjon vil dere fokusere på kunnskapene som er nevnt ovenfor, og dine lærere vil også legge til språkdeler som du trenger, som f.eks uttale.
En typisk uke vil dere jobbe med alle språkdelene, og den siste leksjonen på fredag er reservert for å samling og repetisjon. Avhengig av felles klassebehov

Avhengig av felles behov for hver klasse velger også læreren hvilke språkkunnskaper en skal konsentrere seg om, og han/ hun streber etter å forbedre så mangen deler asv språket på enhver uke.

Super Intensiv

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
 
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk

Generell
Engelsk

PAUSE (10 min)
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
PAUSE (10 min)
Generell
Engelsk
LUNSJ
LUNSJ
Lese og Skrive
Lese og Skrive
Lese og Skrive
Lese og Skrive
Lese og Skrive
PAUSE (10 min)
Snakke og Lytte
Snakke og Lytte
Snakke og Lytte
Snakke og Lytte
PAUSE (10 min)
Snakke og Lytte
PAUSE (10 min)
Grammatikk
Grammatikk
Grammatikk
Grammatikk
PAUSE (10 min)
Grammatikk
       
       
 
SIOC Study In anOther Country AS , Boks 806, N-5404 Stord, Norge
Besøksadresse: Strandgaten 96, 2.etg. Bergen
Telefon: +47 55 32 81 02, Telefaks: +47 55 32 81 03 , Mobil: +47 975 63 700
Epost: info@sioc.no
Websider: www.sioc.no - www.language-studies.com
Kontakt personer: Birger Reinhardt Larsen og Morten Are Larsen