Telefaks nr. til kontoret  på Stord Klikk her for å sende oss en epost. Klikk her for hovedsiden - skoleoversikten. Telefon nr. til kontoret i Bergen  Birger's mobil Telefaks nr. til kontoret i Bergen Adresse: SIOC DA, Boks 806, N-5404 Stord, Norway Team SIOC - Morten  Birger. Klikk her for  kart og  info om Bergen kontoret vårt.
Hovedside - Hampstead skolen - Engelskkurs - Innkvartering - Aktiviteter - Prisliste
Prisliste 2008 PDF - Påmelding
  Skolebrosjyre 2008.  Hampstead School of English. PDF fil 3.5 Mb Prisliste 2008.  Hampstead School of English. PDF fil 0.3 Mb  
 
Klikk her for å returnere til Hampstead School of English fremsiden. The Academic Study Year Programme 15

Dette kurset går over 24, 36 eller 48 uker. Du studrer 15 timer pr ue med Engelsk 15 kurset.

Morgenundervisingen er konsentrert rundt det å forbedre alle aspekt av din engelsk, og det er er 12 språknivå med mange klasser på hvert nivå. Du blir plassert i rett klasse etter en muntlig og skriftlig språktest. Det er i snitt 20 engelskklasser på skolen, og dersom du gjør stor fremgang utover klassenivået du går i, har du mulighet til å bytte til et høyere nivå.

Kurset består av 3 leksjoner og 1 times hjemmelekse hver dag fra mandag t.o.m. fredag.

Det ukentlige studieprogrammet følger en kursplan som sikrer en jevn fremdrift, og læreren vil gjøre nødvendige justeringer i ukeprogrammet etter klassens behov og ønsker.

I en typisk uke vil du arbeide med å utvikle og forbedre aktiv bruk av grammatikk med kursboken som studiegrunnlag.

Det vil også bli ordforråds oppbygings arbeid, hvor læreren introduserer et tema som danner grunnlaget for oppgavene.
Du utvider ordforrådet ditt i flere emner på en strukturert måte.

Avhengig av felles behov for hver klasse velger også læreren hvilke språkkunnskaper en skal konsentrere seg om, og han/ hun streber etter å forbedre så mangen deler asv språket på enhver uke.

Du vil bruke tid på oppbygging av ordforråd, spesifikke lese og lytte kunnskaper, samt å skrive.
Omfattende skrive oppgaver blir gitt i hjemmelekser.

The Academic Study Year Programme 25

Dette kurset har 25 timer fordelt på 15 timer med Engelsk 15 pr uke, og 10 timer med følgende valgmuligheter:

Business/forretningsengelsk, Tourism, IELTS, TOEFL, TOIEC elle BEC.

Academic Study Year Programme 15

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
PAUSE (15 min.)
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk

Academic Study Year Programme 25

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
BREAK
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
LUNSJ (30 min.)
Business, Tourism, IELTS, TOEFL, TOIEC eller BEC
Business, Tourism, IELTS, TOEFL, TOIEC eller BEC
Business, Tourism, IELTS, TOEFL, TOIEC eller BEC
Business, Tourism, IELTS, TOEFL, TOIEC eller BEC
Business, Tourism, IELTS, TOEFL, TOIEC eller BEC
Business, Tourism, IELTS, TOEFL, TOIEC eller BEC
Business, Tourism, IELTS, TOEFL, TOIEC eller BEC
Business, Tourism, IELTS, TOEFL, TOIEC eller BEC
Business, Tourism, IELTS, TOEFL, TOIEC eller BEC
Business, Tourism, IELTS, TOEFL, TOIEC eller BEC
 
SIOC Study In anOther Country AS , Boks 806, N-5404 Stord, Norge
Besøksadresse: Strandgaten 96, 2.etg. Bergen
Telefon: +47 55 32 81 02, Telefaks: +47 55 32 81 03 , Mobil: +47 975 63 700
Epost: info@sioc.no
Websider: www.sioc.no - www.language-studies.com
Kontakt personer: Birger Reinhardt Larsen og Morten Are Larsen