Telefaks nr. til kontoret  på Stord Klikk her for å sende oss en epost. Klikk her for hovedsiden - skoleoversikten. Telefon nr. til kontoret i Bergen  Birger's mobil Telefaks nr. til kontoret i Bergen Adresse: SIOC DA, Boks 806, N-5404 Stord, Norway Team SIOC - Morten  Birger. Klikk her for  kart og  info om Bergen kontoret vårt.
Hovedside - Hampstead skolen - Engelskkurs - Innkvartering - Aktiviteter - Prisliste
Prisliste 2008 PDF - Påmelding
  Skolebrosjyre 2008.  Hampstead School of English. PDF fil 3.5 Mb Prisliste 2008.  Hampstead School of English. PDF fil 0.3 Mb  
 
Klikk her for å returnere til Hampstead School of English fremsiden. Universitets Forberedende engelskkurs

Dette kurset har 15 timer i uken med Engelsk 15 Morgen kurset, samt 10 timer Engelsk for Akademiske formål og privatundervisning 2 timer i uken.

Morgenundervisingen er konsentrert rundt det å forbedre alle aspekt av din engelsk, og det er er 12 språknivå med mange klasser på hvert nivå. Du blir plassert i rett klasse etter en muntlig og skriftlig språktest. Det er i snitt 20 engelskklasser på skolen, og dersom du gjør stor fremgang utover klassenivået du går i, har du mulighet til å bytte til et høyere nivå.

Kurset består av 3 leksjoner og 1 times hjemmelekse hver dag fra mandag t.o.m. fredag.

Det ukentlige studieprogrammet følger en kursplan som sikrer en jevn fremdrift, og læreren vil gjøre nødvendige justeringer i ukeprogrammet etter klassens behov og ønsker.

I en typisk uke vil du arbeide med å utvikle og forbedre aktiv bruk av grammatikk med kursboken som studiegrunnlag.

Det vil også bli ordforråds oppbygings arbeid, hvor læreren introduserer et tema som danner grunnlaget for oppgavene.
Du utvider ordforrådet ditt i flere emner på en strukturert måte.

Avhengig av felles behov for hver klasse velger også læreren hvilke språkkunnskaper en skal konsentrere seg om, og han/ hun streber etter å forbedre så mangen deler asv språket på enhver uke.

Du vil bruke tid på oppbygging av ordforråd, spesifikke lese og lytte kunnskaper, samt å skrive.
Omfattende skrive oppgaver blir gitt i hjemmelekser.

Dette Engelsk for Akademiske Formål kurset hjelper deg å oppnå ferdigheter du vil trenge for å fortsette med en suksessrik akademisk kariere ved et Britisk eller engelskspråklig universitet.

De 2 privatundervisnings timene fokuserer på dine strke og svake sider, og hjelper deg å utvikle dine generelle språkskunnskaper.

Universitets Forberedende engelskkurs

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
PAUSE
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
Generell
Engelsk
LUNSJ
IELTS
IELTS
IELTS
IELTS
IELTS
PAUSE (5 min)
IELTS
IELTS
IELTS
IELTS
IELTS
1:1 leksjon
Privatundervisning
1:1 leksjon
Privatundervisning

 

 
SIOC Study In anOther Country AS , Boks 806, N-5404 Stord, Norge
Besøksadresse: Strandgaten 96, 2.etg. Bergen
Telefon: +47 55 32 81 02, Telefaks: +47 55 32 81 03 , Mobil: +47 975 63 700
Epost: info@sioc.no
Websider: www.sioc.no - www.language-studies.com
Kontakt personer: Birger Reinhardt Larsen og Morten Are Larsen