En måned kurs

Intensiv fire-ukers kurs: 20 timer klasse per uke med 15 timer med generell fransk (muntlig og
skriving), 2 timer med fonetikk halvstasjonære klasse), 3 timer valgfritt kurs.

Valgfrie kurs inkluderer:
Språklig støtte, fransk kultur og litteratur, spesialiserte fransk, forberedelse til DELF eksamen.

De generelle franske klasser er konstruert for maksimalt 15 elever, halvparten gruppe for fonetikk
klasser Mulighet for å ta del i undervisning for en personlig støtte.

Alle kurs starter mandag, en gang i måneden, unntatt i desember 2012.
Oktober: fra 24 september til 19 oktober 2012
November: fra 22 oktober til 16 november 2012
Januar: fra 7 januar til 1 februar 2013
Februar: fra 4 februar til 1 mars 2013
Mars: fra 4 til 29 mars 2013
April: fra 2 til 26 april 2013
Mai: fra 29 april til 24 mai 2013
Juni: fra 27 mai til 21 juni 2013
Juli: fra 1 til 26 juli 2013
August: fra 29 juli til 23 august 2013
September: fra 26 august til 20 september 2013


SIOC AS www.sioc.no