Tre måneders kurs
Intensivkurs over 12 uker: 20 timer klasse per uke med 15 timer med generell fransk (muntlig og skriftlig), 2 timer med fonetikk halvstasjonære klasse), 3 timer valgfritt kurs.

Valgfrie kurs inkluderer:
språklig støtte, fransk kultur og litteratur, spesialiserte fransk, forberedelse til DELF eksamen.

De generelle franske klasser er konstruert for maksimalt 15 elever, halvparten klasse for fonetikk klasser.

Mulighet for å ta del i undervisning for en personlig støtte.

Høst: Mandag 24. september - fredag 14 desember 2012
Vinter: Mandag 7. januar - fredag 29 mars 2013
Vår: Tirsdag 2. april - fredag 21 juni 2013

SIOC AS www.sioc.no