Klikk her for å til SIOC hovedsiden
Internasjonale Språkskoler og Språkkurs
Hovedside
-
Kursdetaljer - Priseliste - Påmeldingskjema
LINGUAVIVA, Firenze - Italiensk språkskole

Klikk  for å gå tilbake til  Firenze siden

Adresse:INGUAVIVA
Via Fiume 17
I - 50123 FIRENZE
ITALIA

Tlf:   +39 055 294 359 eller 055 280 016
Faks:+39 055 283 667
SIOC DA, Boks 806, N-5404 Stord, Norway
Telefon: +47 53 41 15 75, Telefaks: +47 53 41 78 66, Mobil: +47 975 63 700
---Email: info@sioc.no
Webside: www.sioc.no
Kontakt personer: Birger Reinhardt Larsen og Morten Are Larsen