Telefaks nr. til kontoret  på Stord Klikk her for å sende oss en epost. Klikk her for hovedsiden - skoleoversikten. Telefon nr. til kontoret i Bergen  Birger's mobil Telefaks nr. til kontoret i Bergen Adresse: SIOC DA, Boks 806, N-5404 Stord, Norway Team SIOC - Morten  Birger. Klikk her for  kart og  info om Bergen kontoret vårt. Malaca  Instituto skolebrosjyre 2008 Malaca Instituto prisliste 2008 PDF brosjyre og prisliste
Skolen - Generell skoleinfo - Aktiviteter - Bosted - Prisliste Malaca Instituto prisliste - Pris kalkulator - Malaga skolekart - Påmeldingsskjema
  

Klikk her for Malaca Instituto hovedsidenGenerell informasjon - Metodologi - Kvalitetssikring

Malaca Instituto har tre intergrerte avdelinger som er ansvarlige for den akademiske skoleorganiseringen.
De er som følger:

1. Forskning og utvikling

Denne avdelingen er ansvarlig for å lage skolens egenproduserte lærebøker og tilleggsmateriale, som hele tiden oppdateres.
Skolen bruker lærebøkene som det grunnleggende undervisningsmaterialet, med det suppleres med egenprodusert materiale, samt de bruker ulike resurser som for eksempel TV, radio, musikk og spanske blader og aviser.
Lærebøkene er delt inn i emner og avsnitt, som hver er ment å danne en gj.snitts skoledag, med integrerte hjemmeoppgaver. Disse delene leder deg på en strukturert og progressiv måte gjennom det spanske språket.

2. Lærer avdelingen

Skolens "Head of Studies" blir hjulpet av et koordinerings, og sammen planlegger og organiserer de den daglige læreplanen og lærerrotasjonen. Det at lærerene roterer mellom klassene, dette er ett av særtrekkene ved Malacac Instituto skolen.
Lærererne er livlige, faglærte, interessante mennesker somhar til rolle å motivere og stimulere studentenes deltakelse i timene og ellers på skolen. Lærerene må ha spansk som morsmål, samt universites grad eller tilsvarende erfaring. Mange av lærerene har vært på skolen i lang tid, og de har mye er faring i skolens effektive læremåte.

3. Lærer opplæring

Det er et lærer opplæringslag som rapporterer til skolens "Head of Studies", og de er ansvarlige for skolens "in-house" læreropplærings program.
Skolen holder jevnlige "workshops" og treningsprogram for lærerene, for å skape best mulig bruk av lærer materialet og holde lærerene oppdatert i de siste ideéne og tendensene i spansk undervisning.

Metode

Foran alt, er målet å undervise studentene på en effektiv, morsom og profesjonell måte.
Skolen bruker en omfattende og integrert kombinasjon med en kommunikativ fremgangsmetode med strukturert undervisning i grammatikk og rettsrivning.
Hver dag, ifølge klassens fremdrift og skolens detaljerte kursplan, blir en ny del av språket introdusert og praktisert på en systematisk måte. Dette involverer noen element av vanlig undervisning, så vel som klasseromsaktivteter som f.eks: språkspill, gruppearbeid og rollespill rettet mot det å tilegne seg flytende språkkunskaper. Studentene blir hele tiden oppfordret til å snakke spansk, fra første stund.

De integrerte hjemmearbeids oppgavene brukes til å øve og forsterke den forrige skoledagen, og studedntene oppfordres også til å bruke skolens utmerkede selvbetjente studie-senter, enten som et sted for å gjøre lekser eller som et sted for videre studie.

Kvalitetssikring

Ved å velge å studere spansk ved Malaca Instituto, velger du en språkskole som møter medlemsskap kriteria fra noen av de ledende kvalitetssikrings organisasjonene og handelsforeningene i språkundervisnings verdenen.

Instituto Cervantes
Malaca Instituto er et "Akreditert senter" fra Instituto Cervantes, som er Spanias nasonale kultur institutt.

EAQUALS
European Association for Quality Language Services
Malaca Instituto er en "Full member" av EAQUALS
Troverdigheten til denne ekstremt strenge inspeksjons og kvalitetssystemet, er det mange forskjellige ledende offentlige og private istitusjoner som slutter seg til.

CEELE
Calidad en la Enseñanza del Español com Lengua Extranjera
Dette er det spanske inspekjsonssystemet, som administreres av Eduespana i samband med Alcala universitetet.

IALC
International Association of Lamguage Centers

Denne ledende verdensomspennende foreningen består av private språkskoler, krever også at skolene består en inspeksjon, før de kan søke om opptak. Skolene må jevnlig fornye medlemsskapet og søke på nytt.

OLE
Español en Andalucia
Malaca Instituto er en av medlemmene som var med å starte denne regionale foreningen av ledende skoler i Andalucia.

EFQM
The European Foundation for Quality Management
Malaca Instituto har oppnådd "Development" nivå ved denne prestisjefulle totalkvalitets organisasjonen.

Malaca Instituto sine spanskkurs har også blitt inspisert og anerkjendt av:

- "Bildungsurlaub" fra ulike tyske statsdepartement
- Amerikansk og Kanadisk College Academic credit system
- Det svenske CSN, støtte og stipend program
- Den Kinesiske Ambassaden i Madrid

Kvalitetskontroll, eksamen og sertifikat

I tillegg til de uavhengige inspeksjonene beskrevet ovenfor, har skolen sitt eget internkontroll system, oh her spiller spørreskjemaene som hver student må fylle ut etter endt språkkurs en svært viktig rolle.
Disse skjemaene gir skolen detaljerte tilbakemeldinger, som er avgjørende for å forsikre seg om at kursene, fasilitetene og tjenestene som gis fortsatt er tilfredstillende.
Ved slutten av hver 2 ukers periode på de generelle intensivkursene er det en eksamen.

  • For de som fortsetter den påfølgende uken, må testen i begynnelsen av den følgende uken. Dette gjøres for å sikre at studentene fortsetter sine spanskstudier på rett nivå

  • For de som reiser hjem, tar eksamen siste skoledag etter undervisningen.

Vi anbefaler alle studentene å ta disse eksamenene, fordi de er en flott måte å sjekke sitt eget spansknivå og forsterke sin egen kunnskap.

De som består eksamenene mottar et sertifikat med språkkometanse, som gir et objektivt syn på studentens spansknivå i de forskjellige kunnskapene.
Oppmøte sertifikatet blir gitt til alle som møter til timene!

 
SIOC Study In anOther Country AS , Boks 806, N-5404 Stord, Norge
Besøksadresse: Strandgaten 96, 2.etg. Bergen
Telefon: +47 55 32 81 02, Telefaks: +47 55 32 81 03 , Mobil: +47 975 63 700
Epost: info@sioc.no
Websider: www.sioc.no - www.language-studies.com
Kontakt personer: Birger Reinhardt Larsen og Morten Are Larsen