Telefaks nr. til kontoret på Stord Klikk her for å sende oss en epost. Klikk her for hovedsiden - skoleoversikten. Telefon nr. til kontoret i Bergen Birger's mobil Telefaks nr. til kontoret i Bergen Adresse: SIOC DA, Boks 806, N-5404 Stord, Norway Team SIOC - Morten Birger. Klikk her for kart og info om Bergen kontoret vårt. alpha.b skolebrosjyre. 3.5 Mb alpha.b prisliste 2008 alpha.b franskkurs oversikt 2008 alpha.b student guide til Nice, Frankrike.
Hovedside - Alpha.b språkskole - Generell info - Franskkurs - Innkvarteringer - Aktiviteter - Nice kart - Prisliste PDF - Påmeldingsskjema

 
Intensivt franskkurs 30 leksjoner pr. uke

Dette kurset er basert på det kontinuerlige kurset supplert med 3 ettermiddags leksjoner.
Kurset er grundig og holdes på alle franskknivå, er grundig og og det dekker alle deler av språket.
Fra helt nybegynner til avansert nivå.
Kurset inneholder fra Kontinuerlig franskurs:Undervisnings materiale eksempel ved franskkurset.

 • Utvikle grammatikk kunnskaper
 • Forbedre ordforråd
 • Uttrykke seg muntlig og skriftlig
 • Lese og øve fransk skriftlig

Samt 10 leksjoner fordelt på 3 ettermiddager:

 • Praktisk kunnskapsbruk
 • Lære om ny kultur
 • Sosiale,- politiske og økonomiske livet i Frankrike. Med hensyn til de enkelte studenters språknivå.
 • Utføre meningsmålinger
 • Debatter mm
F R A N S K K U R S   F A K T A
Start dato Nybegynnere: Se prisliste for datoer.
Ellers hver mandag hele året gjennom
Kurslengde 1 - 48 uker
Antall leksjoner pr.uke 20 leksjoner pr. uke á 45 min.
10 leksjoner fordelt på 3 ettermiddager
Inngangs nivå Fra helt nybegynner til avansert
(Kurset gis på totalt 6 nivå, iht det europeiske rammeverket)
Maks. antall i klassen 10 studenter
Gj.snitt antall i klassen 7 - 8 studenter
Laveste alder for kurset 18 år
Gj.snitt alder på kursene 24-27 år
Undervisning kl. 09:00 - 10:40 og 11:00 - 12:20, samt tre ettermiddager fra kl. 13:15 - 15:45
Tester Hver fredag.
Ingen undervisning Se prisliste for datoer. Gratis utflukt holdes på disse dagene.
 
SIOC Study In anOther Country AS
Postadresse: Postboks 1850 Nordnes, NO 5817 Bergen
Besøksadresse: Strandgaten 96, 2 etg. Bergen

Telefon: +47 55 32 81 02, Telefaks: +47 55 32 81 03 , Mobil: +47 975 63 700
Epost: info@sioc.no
Websider: www.sioc.no - www.language-studies.com
Kontakt personer: Birger Reinhardt Larsen og Morten A. Larsen