Telefaks nr. til kontoret  på Stord Klikk her for å sende oss en epost. Klikk her for hovedsiden - skoleoversikten. Telefon nr. til kontoret i Bergen  Birger's mobil Telefaks nr. til kontoret i Bergen Adresse: SIOC DA, Boks 806, N-5404 Stord, Norway Team SIOC - Morten  Birger. Klikk her for  kart og  info om Bergen kontoret vårt. alpha.b skolebrosjyre. 3.5 Mb alpha.b prisliste 2008 alpha.b student guide til Nice, Frankrike.
Hovedside - Alpha.b språkskole - Generell info - Franskkurs - Innkvarteringer - Aktiviteter - Nice kart - Prisliste PDF - Påmeldingsskjema

 
Kontinuerlig franskkurs 20 leksjoner pr. uke

Dette er et standard kurs med 4 franskleksjoner pr. dag.
Kurset holdes på alle franskknivå,- fra helt nybegynner til avansert
nivå, og det dekker alle deler av språket.

Undervisnings programmet er nøye laget for å gi et intensivt og progressivt franskkurs, med god balanse mellom de forskjellige språkferdighetene. Det er kommunikasjonsøvelser for alle de nye språkdelene som introduseres hver dag, og undervisningen blir hver dag forsterket med 1 - 2 timer hjemme lekser.
Kurset inneholder:Undervisnings materiale eksempel ved franskkurset.

  • Utvikle grammatikk kunnskaper
  • Forbedre ordforråd
  • Uttrykke seg muntlig og skriftlig
  • Lese og øve fransk skriftlig

Privatundervisning (One-to-One)

For deg som ønsker mer personlig og intensiv undervisning,så kan du bestille ekstra privatleksjoner på forhand eller under intensivkursets gang.

F R A N S K K U R S   F A K T A
Start dato Nybegynnere: se prisliste for startdato.
Ellers hver mandag hele året gjennom
Kurslengde 2 - 48 uker
Antall leksjoner pr.uke 20 leksjoner pr. uke á 45 min
Kurset kan kombineres med privatleksjoner
Inngangs nivå Fra helt nybegynner til avansert
(Kurset gis på totalt 6 nivå, iht det europeiske rammeverket)
Maks. antall i klassen 10 studenter
Gj.snitt antall i klassen 7 - 8 studenter
Laveste alder for kurset 18 år
Gj.snitt alder på kursene 24-27 år
Undervisning kl. 09:00 - 10:40 og 11:00 - 12:20
Tester Hver fredag.
Ingen undervisning Se prisliste for datoer. Gratis utflukt gis på disse dagene.
 
  
SIOC Study In anOther Country AS
Postadresse: Postboks 1850 Nordnes, NO 5817 Bergen
Besøksadresse: Strandgaten 96, 2 etg. Bergen

Telefon: +47 55 32 81 02, Telefaks: +47 55 32 81 03 , Mobil: +47 975 63 700
Epost: info@sioc.no
Websider: www.sioc.no - www.language-studies.com
Kontakt personer: Birger Reinhardt Larsen og Morten A. Larsen