Telefaks nr. til kontoret  på Stord Klikk her for å sende oss en epost. Klikk her for hovedsiden - skoleoversikten. Telefon nr. til kontoret i Bergen  Birger's mobil Telefaks nr. til kontoret i Bergen Adresse: SIOC DA, Boks 806, N-5404 Stord, Norway Team SIOC - Morten  Birger. Klikk her for  kart og  info om Bergen kontoret vårt. alpha.b skolebrosjyre. 3.5 Mb alpha.b prisliste 2008 alpha.b franskkurs oversikt 2008 alpha.b student guide til Nice, Frankrike.
Hovedside - Alpha.b språkskole - Generell info - Franskkurs - Innkvarteringer - Aktiviteter - Nice kart - Prisliste PDF - Påmeldingsskjema

 
Privatundervisning : One-to-One

For yrkesprofesjonelle i offentlig eller privat sektor, eller studenter som har høye krav til språkkunskaper og spesifikke behov er dette privatundervisningskurset ofte det fortrukne valget.
Franskkurset er basert rundt skolens lærebøker, men med ekstra materiell som er tilpasset den enkelte students undividuelle behov. I tillegg kan skolen tilpasse undervisningen etter studentens foretrukne lærestrategi.

Som et resultat av "skreddersydd" franskkurs for å imøtekomme ens behov, kan fremgangen ofte være overaskende stor.
Det er ikke uvanlig for en god språkkyndig student å avansere fra å være nybegynner til et nivå med selvsikker kommunikasjon iløpet av 3 - 4 uker.

Privatundervisningskursene begynner hver mandag hele året gjennom, med unntak av perioden mellom jul og nyttår, samt den første uken i januar.

Undervisingen holdes om ettermiddagen 2- 5 leksjoner pr. dag. Forskjellige "à la carte" undervisningsprogram på forespørsel.

F R A N S K K U R S   F A K T A
Start dato Hver mandag, hele året gjennom
Kurslengde 1 uke +
Antal leksjoner pr.uke 10 - 25 pr. uke/ 2 - 5 pr. dag
Inngangs nivå Fra helt nybegynner til avansert
Maks. antall i klassen 1 student
Gj.snitt antall i klassen 1 student
Laveste alder for kurset 18 år
Gj.snitt alder gruppe 30 år
Undervisning Som tilrettelagt for studenten
Eksamen Etter anmodning, etter undervisningen
Pris € 55 pr. leksjon + € 50 påmeldingsgebyr til skolen
 
SIOC Study In anOther Country AS
Postadresse: Postboks 1850 Nordnes, NO 5817 Bergen
Besøksadresse: Strandgaten 96, 2 etg. Bergen

Telefon: +47 55 32 81 02, Telefaks: +47 55 32 81 03 , Mobil: +47 975 63 700
Epost: info@sioc.no
Websider: www.sioc.no - www.language-studies.com
Kontakt personer: Birger Reinhardt Larsen og Morten A. Larsen