Telefaks nr. til kontoret på Stord Klikk her for å sende oss en epost. Klikk her for hovedsiden - skoleoversikten. Telefon nr. til kontoret i Bergen Birger's mobil Telefaks nr. til kontoret i Bergen Adresse: SIOC DA, Boks 806, N-5404 Stord, Norway Team SIOC - Morten Birger. Klikk her for kart og info om Bergen kontoret vårt. alpha.b skolebrosjyre. 3.5 Mb alpha.b prisliste 2008 alpha.b student guide til Nice, Frankrike.
Hovedside - Alpha.b språkskole - Generell info - Franskkurs - Innkvarteringer - Aktiviteter - Nice kart - Prisliste PDF - Påmeldingsskjema
 

Læremetoder og pedagogi.

Skolens læremetode er basert på enkle prinsipper:

 • Oppfattelse av lyder og rytme
 • Evne til å reprodusere disse lydene
 • Forståelse av grammatikk og ny setningslære
 • Kommunikasjons ønske, evne til å reagere

alpha.b sitt mål og rolle er å få studentene til å reagere og svare så naturlig og automatisk som mulig.
Derfor er målet deres å kombinere språk stuktur former for umiddelbar bruk i kommunikasjons sammenheng.

Metoden har lærings aktiviteter som er motiverende og som hele tiden oppdateres.
Det kontinuerlige samspillet mellom lærere og studenter, og studentene seg imellom gjør språklæringen svært effektiv.

Plasserings test.

Plasseringstesten er muntlig og skriftlig, og den brukes for å finne ens franskkunnskaper og for å kunne sette sammen klasser med likt språknivå. Testen viser:

 • Den generelle kunnskapen i skriftlig og muntlig språk
 • Kunnskap innen et spesifikt felt.

Den skriftlige testen består av spørmål med flervalgs avkyssingsspørmål (multiple choice).
Etter evalueringen kan skolen plassere studentene inn i følgende nivå iht det europeiske rammeverket.

A1 Beginner
A2 Elementary
B1 Intermediate (-)
B2 Intermediate (+)
C1 Advanced
C2 Superior

Den muntlige testen består av et personlig intervju, hvor skolen vil få et innsyn i studdentens motivasjon og forventninger.

Hovedkriteria:

 • Valg av setningsbygging
 • Valg av vokabular
 • Presisjon av svar
 • Uttale
 • Setningsbygging
 • Intonasjon og rytme
 • Evne til å konversere
 • Generellt inntrykk

Praktiske og grammatiske mål for hvert nivå kan nåes iløpet av 80 - 120 leksjoner.
4 uker anbefales for å oppnå et høyere nivå mht studentens motivasjon.
Alpha.b sin læremetode er basert på aktiv praktisering av språket, uavhengig av studenten språknivå ved kursstart.

Undervisning

Arbeidet gjøres i små grupper med lærer instruksjon. Det er maks. 10 studenter i hver klasse, men gj.snitt er 6 - 8.

Kursstrukturen for hvert franskkurs gir studenten maksimum tid til å utvikle sine kommunikative kunnskaper (30 - 60% pr. leksjon, avhengig av nivå). Læreren bruker kun den tiden som han eller hun trenger for å rette studenter, for å forlare fakta og gjøre at de når et høyere språknivå.

Grammatikk og skriftlige oppgaver gjøres som eget arbeid. Hvert morgenkurs består av linguistiske oppgaver og kommunikasjons arbeid, og kan ses på som en arbeidsdel. Ettermiddagsleksjonene er laget med hensyn til de emner en gikk igjennom på morgenkurset, dette for å oppretholde programmets balanse og variasjon.

En gang om uken går hver gruppe til sentrum, fulgt av en lærer. Er skal de samle inn informasjon eller lage meningsmålinger. Kort sagt en hver aktivitet som får studentene til å praktisere franskkunskapene sine. Læreren vil hjelpe til som rådgiver og mellomperson.

Hver mandag informerer læreren studentene sine om kursprogrammet for den følgende uken, og det er lærermøte hver fredag.

Undervisningsmateriale.

For å gjøre kursprogrammene varierte, har alpha.b et viktig utvalg av spesial materiale som er både skriftlig og audiovisuelt for fransk undevisningen for fremmedspråklige.

 • Undervisningsmetoder
 • Oppgavebøker og kassetter
 • CD'er og multimedia program
 • Selvrettings tester for selvstudie
 • Bøker og kassetter for muntlige aktiviteter og ordforrådsbygging.

Skolen har også et stort antall aktuelt materiale som avis artikler, franske sangtekster, lydopptak (dagens nyheter, repportasjer, intervju mm), dokumenter om land og region samt video/ DVD filmer.

I tillegg har de muntlige øvelser som rollespill, meningsmålinger, diskusjoner, sopll mm for å utvikle grammatiske deler og utvikle andre funksjonelle deler av språket for praktisk kunnskapsbruk.

Grammatiske deler er i hovedsak utviklet fra "studentens bok", som er en grunnleggende fransk grammatikkbok for fremmedspråklige. Boken ble skrevet og editert av skolens pedagogiske stab, og den ble sist oppdatert mars 2003.
Boken er en oppslagsbok som brukes i tillegg for å lære språket. Grammatiske deler beskrives med hensyn til studentens språkkunnskaper, og inndelt i 6 nivå iht det europeiske rammeverket.

A1 Breakthrough
A2 Waystage
B1 Threshold
B2 Vantage
C1 Operational Proficiency
C2 Mastery

Innhold

 • Grammatiske deler og hint
 • Grammatiske målsettinger for bruk, utviklet gjennom franskleksjoner
 • Innholdsliste
 • Komplett bibliografi

Studenten's dokument

 • Student ID kort som gir rett til rabatter ved kino, museum, teater mm
 • Nice bykart
 • Studentbok, som er en grunnleggende grammatikk bok
 • Student guide, som er en guidebok som skal hjelpe deg å ha en fin tid i Nice, og bli bedre kjendt med nærmiljøet.
  Praktiske tips om å bo i en fransk familie, franske veiregler, samt nyttige adresser og telefon nr., og steder å besøke og praktisk info.
 • "Første uke fornøyd spørreskjema"
 • Spørreskjema ved kursslutt som alle studentene må fylle ut mht familier, innkvartering, kurs og lærere.
 • Kursbevis.
  Hvert kursbevis er personlig, og har oppnådd språknivå.
  Alle disse dokumentene er gratis, samt bruk av biblioteket og videoteket er til for å brukes av studenene.

Den første skoledagen mandag, er som følger:

 • Nivåplasseringstest, skriftlig
 • Individuellt intervju som gir skolen mulighet til å teste dine muntlige kunnskaper, og svare på evt. spørsmål du måtte ha.
 • Forklaring av de ulike dokumentene du får utlevert (bok guide og student ID kort) ta med to passbilder for ID kortet.
 • Presentasjon av skolesenteret og lærerteamet
 • Guidet tur i gamlebyen om ettermiddagen.
 • Franskkursene starter på tirsdag, utenom privatundervisningen og for nybegynnere som begynner på mandag.
 • 1 kursleksjon varer i 45 min.
 
SIOC Study In anOther Country AS
Postadresse: Postboks 1850 Nordnes, NO 5817 Bergen
Besøksadresse: Strandgaten 96, 2 etg. Bergen

Telefon: +47 55 32 81 02, Telefaks: +47 55 32 81 03 , Mobil: +47 975 63 700
Epost: info@sioc.no
Websider: www.sioc.no - www.language-studies.com
Kontakt personer: Birger Reinhardt Larsen og Morten A. Larsen